Author Topic: สถิติตหวยอออกงวดประจำวันที่ 1 เมษา  (Read 209 times)

Sarak963852741

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 81
  • Karma: +0/-0
  • ฟอรัมพนันออนไลน์ อันดับหนึ่งของไทย thaibettingforum.com
    • View Profile
งวดวันที่ 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 472270

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขหน้า 3 ตัว 755 , 283

เลขท้าย 3 ตัว 393 , 577

งวดวันที่ 1 เมษายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 051095

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขหน้า 3 ตัว 285 , 430

เลขท้าย 3 ตัว 191 , 364

งวดวันที่ 1 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 109767

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขหน้า 3 ตัว 888 , 959

เลขท้าย 3 ตัว 403 , 975

งวดวันที่ 1 เมษายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 412073

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 131 , 787

เลขท้าย 3 ตัว 638 , 924

งวดวันที่ 1 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 392785

เลขท้าย 2 ตัว 80

เลขหน้า 3 ตัว 020 , 057

เลขท้าย 3 ตัว 500 , 709

งวดวันที่ 1 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 066720

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 546 , 390

เลขท้าย 3 ตัว 285 , 852

งวดวันที่ 1 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 605704

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขท้าย 3 ตัว 558 , 962 , 557 , 861

งวดวันที่ 1 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 028866

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 186 , 499 , 835 , 938

งวดวันที่ 1 เมษายน 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 571688

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 170 , 430 , 670 , 725

งวดวันที่ 1 เมษายน 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 257562

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 074 , 332 , 581 , 616

งวดวันที่ 1 เมษายน 2554

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 814931

เลขท้าย 2 ตัว 01

เลขท้าย 3 ตัว 723 , 584 , 040 , 036

งวดวันที่ 1 เมษายน 2553

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 959517

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขท้าย 3 ตัว 040 , 174 , 447 , 663

งวดวันที่ 1 เมษายน 2552

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 816578

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขท้าย 3 ตัว 044 , 113 , 363 , 572

งวดวันที่ 1 เมษายน 2551

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 012653

เลขท้าย 2 ตัว 71

เลขท้าย 3 ตัว 124 , 195 , 200 , 586

งวดวันที่ 1 เมษายน 2550

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 622780

เลขท้าย 2 ตัว 93

เลขท้าย 3 ตัว 022 , 677 , 794 , 814

งวดวันที่ 1 เมษายน 2549

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 738365

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 064 , 301 , 522 , 955